Er staat geen copyright op deze inhoud. U mag teksten en posters ongewijzigd gebruiken en verspreiden mits vermelding van de bron: mayapati of www.mayapati.be

Op openbare plaatsen en op semi openbare plaatsen dient, bij wet, een verantwoordelijke uitgever te worden vermeld op de poster die wordt opgehangen.